• Zalo

Thử thách IQ: Chỉ được phép di chuyển 1 - 2 que diêm, hãy tạo ra phép tính đúng

Thư giãnThứ Hai, 21/06/2021 12:00:00 +07:00

Với giới hạn số lượng que diêm được phép di chuyển, bạn có thể biến những phép tính dưới đây thỏa điều kiện không?

Thử thách IQ: Chỉ được phép di chuyển 1 - 2 que diêm, hãy tạo ra phép tính đúng - 1

Hãy di chuyển một que diêm để cho ra phép toán đúng.

Thử thách IQ: Chỉ được phép di chuyển 1 - 2 que diêm, hãy tạo ra phép tính đúng - 2

Bạn có thể biến phép toán này trở thành đúng bằng việc di chuyển một que diêm duy nhất?

Thử thách IQ: Chỉ được phép di chuyển 1 - 2 que diêm, hãy tạo ra phép tính đúng - 3

Bạn được phép di chuyển hai que diêm để cho ra phép tính đúng.

Thử thách IQ: Chỉ được phép di chuyển 1 - 2 que diêm, hãy tạo ra phép tính đúng - 4

Hãy di chuyển hai que diêm để hiển thị thời gian 4:30.

Cersei(Brightside)
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !

Đọc tiếp